Browsing Tag

زنان

ترک اعتیاد در بارداری

ترک اعتیاد در بارداری مساله ای بسیار پیچیده است. مصرف مواد به خودی خود بر روی فرد مصرف کننده تاثیرات منفی می گذارد، حال اگر فرد باردار نیز باشد. تاثیر آن نه تنها برای مادر بلکه برای جنین نیز خطرناک است. با توجه به عوارض و پیامد های شدید…

اعتیاد زنان

اعتیاد زنان از آنجایی که زنان در خانواده جایگاه ویژه ای دارند، یکی از آسیب‌های اجتماعی مهمی است. این روز ها با گسترش و شیوع اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد زنان نیز بیشتر شده است. همین امر مشکلات زیادی نظیر تولید نوزاد معتاد و سایر معظات مرتبط…