Browsing Tag

تربیت

کنترل نوجوان | چطور بر کارهای نوجوان نظارت داشته باشیم؟

کنترل نوجوان بزرگترین چالش والدین بعد از اتمام دوره کودکی فرزندشان است. ترس از اینکه آیا با رفتارشان در تربیت او اشتباه خواهند کرد یا خیر همیشه همراه والدین خواهد بود. زمانی که فرزندان وارد دوره نوجوانی می‌شوند، والدین باید آمادگی روبرویی…