Browsing Tag

نوزاد

مصرف دارو در دوران شیردهی

مصرف دارو در دوران شیردهی ازجمله موضوعاتی است که سؤالات بسیاری را برای مادران به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه بسیاری از داروها روی کیفیت شیر مادر تأثیر گذاشته و از این طریق وارد بدن نوزاد می‌شوند بهتر است برای پیشگیری از بروز مشکلات…

تقویت هوش نوزاد دو ماهه تا هشت ماهه

تقویت هوش نوزاد از چه زمانی امکان پذیر است؟ افزایش ضریب هوشی نوزاد موضوعی است که والدین می‌توانند از همان دوران بارداری به آن توجه داشته باشند. نوزاد از طریق تجربه‌های دریافتی خود از محیط پیرامونش به اکتشافات جدید دست می‌زند و بر آموخته‌های…

اعتیاد نوزادان

اعتیاد نوزادان به مواد مخدر از همان لحظه‌های آغازین تولد و به صورت ناخواسته شروع می‌شود که متاسفانه مسئله‌ای بسیار دردناک و نگران کننده است. بر اساس آمارهای به دست آمده حدود ۱۰ درصد از معتادان جامعه را زنان تشکیل می‌دهند که اگر این زنان…