Browsing Tag

مرگ

مرگ و غم از دست دادن همسر | مرگ همسر

مرگ و غم از دست دادن همسر یکی از دردناک ترین اتفاقاتی است که هر فرد می‌تواند تجربه کند. در این شرایط زوج مقابل به این موضوع می‌اندیشد که یار و محرم خود را از دست داده‌است. و جایگزینی بهتر جز او نخواهد داشت. شوک بزرگ و سختی با مرگ همسر…