Browsing Tag

عشق

ازدواج بدون عشق | عواقب ازدواج بدون عشق

ازدواج بدون عشق چه پیامدهایی دارد؟ چرا برخی از انسان ها به چنین ازدواجی تن می‌دهند؟ در فرهنگ و جامعه امروزی کمتر کسی بدون عشق‌ازدواج می‌کنند. اما آمار ازدواج بدون عشق هنوز صفر نشده است. در جوامع سطح پایین فاجعه ازدواج‌اجباری، فرار از خانه…

عاشقی قبل از ازدواج

تجربه عشق و عاشقی قبل از ازدواج با انچه که بعد از شروع زندگی در انتظار زن و مرد است تفاوت زیادی دارد. خواسته یا ناخواسته بین دختر و پسر میلی غریزی وجود دارد که با رسیدن به سن بلوغ این میل دچار تحولات زیادی می‌شود. در دنیای امروزی که همه