Browsing Tag

ترک

ترک مواد مخدر با متادون

ترک مواد مخدر با متادون یکی از روش‌های جدیدی است که امروزه به کار گرفته می‌شود. متادون نوعی دارو شبه افیونی است که به دلیل چسبیدن به گیرنده‌های افیونی در مغز از بروز علائم ناشی از ترک جلوگیری می‌کند. در نتیجه افرادی که تحت درمان با متادون

بازگشت به اعتیاد

بازگشت به اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات بعد از ترک اعتیاد است. مصرف دوباره مواد مخدر پس حتی در افرادی که با میل خودشان و بدون اجار ترک کرده اند نیز اتفاق می افتد. موضوع مهم این است که باید بدانید که قطع مصرف مواد مخدر به معنای پایان درمان…