Browsing Tag

ارتباط

ارتباط کلامی چیست | ویژگی های ارتباط کلامی

ارتباط کلامی به ما کمک می کند تا پیام خود را به بهترین شکل بیان کنیم و از این طریق، ارتباط موثری با دیگران برقرار کنیم. ما از ارتباطات کلامی برای تعریف همه چیز ازجمله ایده ها، احساسات، تجربیات، افکار و... استفاده می کنیم. این تعاریف نه تنها…