Browsing Tag

آموزش

استعدادیابی موسیقی آنلاین

استعدادیابی موسیقی برای هر گروه سنی انجام پذیر است. شما یا فرزندتان می‌توانید برای انتخاب زمینه موسیقی خود از تست های استعدادیابی که توسط متخصصین حاذق اجرا می شود، استفاده نمایید. برای دریافت نتیجه مورد انتظارتان باید تست های به خصوص در این…

هوش موسیقیایی یا موسیقی کودکان

یکی از انواع هوش است که اولین بار توسط هوارد گاردنر در سال 1983 مطرح شد. گاردنر بر این باور بود که باید به طور اختصاصی‌تر به مفهوم هوش نگاه کنیم و برای سنجش آن سراغ توانایی‌ها و مهارت‌های مختلفی برویم. در همین راستا هوش موسیقی را به عنوان…

هوش درون فردی کودک

هوش درون فردی یکی از انواع هوش‌هایی است که گاردنر مطرح می‌کند و بیشتر آن را با کلماتی مثل خودآگاهی یا خودشناسی می‌شناسیم. کسانی که هوش‌درون‌فردی بالایی دارند به‌خوبی می‌دانند که در زندگی به دنبال چه می‌گردند و برای رسیدن به آن برنامه دارند.…

هوش تصویری و فضایی با چه تستی سنجیده می شود؟

هوش تصویری و فضایی مفهومی است که اولین بار توسط هوارد گاردنر در تئوری هوش‌های چندگانه مطرح شد. براساس این تئوری هوش تصویری و فضایی یکی از انواع هوش است که به توانایی انسان برای درک و تجسم اشکال سه بعدی اشاره دارد. در حقیقت این هوش تصویری و…

هوش ریاضی و منطقی چیست

هوش ریاضی و منطقی یکی از انواع هوش است که برای اولین بار هواردگاردنر به تفسیر و توضیح آن پرداخت. گاردنر در نظریه هوش‌های چندگانه به جای مفهوم کلی ضریب هوشی یا IQ انواع مختلفی از هوش را معرفی کرد که هرکدام به شیوه جداگانه قابل ارزیابی و…

هوش کلامی و زبانی چه ویژگی هایی دارد؟

هوش زبانی و کلامی مفهومی است که برای اولین بار در نظریه هوش‌های چندگانه هواردگاردنر مطرح شد. در این نظریه،گاردنر به جای ارائه یک نمره تحت عنوان ضریب هوشی یا IQ ، هوش را به اجزای مختلفی تقسیم کرد که هوش زبانی و کلامی یکی از آن‌هاست. افرادی…