خودشناسیروانشناسی فردی

تعبیر خواب بوسیدن

تعبیر خواب بوسیدن و مطرح کردن آن با فردی دیگر کمی دشوار است. به طور کلی برخی معتقدند که این دسته از خواب ها شهوانی بوده و معانی بدی دارند. اما همیشه اینطور نیست. از طرفی دیدن چنین خوابی به این معنا نیست که خواب بیننده حتما در مورد آن فکر کرده است. فراموش نکنید که ما هیچگونه اراده و کنترلی بر روی خواب های خود نداریم. همچنین طبیعی است که بعد از دیدن چنین خوابی احساس عجیبی داشته باشیم. پس بهتر است برای غلبه بر این موارد؛ حتما اطلاعاتی در این زمینه کسب کرده و از روانشناس نیز کمک بگیریم. برای دریافت مشاوره تلفنی روانشناسی کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب می توانید با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی آواژه از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت منزل با شماره 9099070354 تماس حاصل نمایید.

تعبیر خواب بوسیدن

از آنجایی که تعریف کردن این خواب برای دیگران کمی دشوار است؛ معمولا افراد در مورد آن با کسی صحبت نمی‌کنند. این موضوع یا به دلیل ترس از قضاوت شدن و یا احساس شرم است. اما این تنها یک خواب بوده و از طرفی تعبیر خواب بوسیدن می‌تواند از بروز بسیاری از اتفاقات در آینده ما را آگاه سازد. از این رو بهتر است در این مورد حتما از متخصصین این حوزه کمک بگیریم. اگرچه در بیشتر موارد این خواب معنا و مفهوم خاصی نداشته و به واقعیت تبدیل نمی‌شود. اما به هر حال کسب اطلاعاتی در مورد آن می‌تواند به افراد کمک کند. گاهی افراد خواب های خود را مبنایی برای تصمیم گیری قرار می‌دهند که اصلا درست نیست.

تعبیر خواب بوسیدن از نظر مفسران مختلف

انواع تعبیر خواب بوسیدن

در مورد تعبیر خواب بوسیدن معبران نظرات مختلفی داشته که در این قسمت به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم.

🔸امام صادق (ع)

امام صادق (ع) برای تعبیر خواب بوسیدن چهار تفسیر مختلف دارد. این مفاهیم شامل رزق و روزی، رسیدن به مراد، پیروزی و غالب شدن بر دشمنان و همچنین خبرهای خوش است. به اعتقاد امام صادق اگر در خواب مرده ای را از روی شهوت بوسیدید؛ به این معناست که به زودی ازدواج خواهید کرد.

🔸ابن سیرین | تعبیر خواب بوسیدن

تعبیر خواب بوسیدن شخص مورد علاقه در خواب به معنی علاقه و یا حتی خواستگاری از فرد مور نظر است. از طرفی بوسیدن یک فرد غریبه نشانه ای از رسیدن سود و منفعتی در آینده نزدیک می‌باشد. بوسیدن شخص مشهور در خواب  نیز چنین معنایی دارد. از نظر او بوسیدن لب های یک مرد غریبه به معنی جدایی از او با ناراحتی و غم است.

🔸ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی نیز تعبیر خواب بوسه را به صورت رسیدن خیر و برکت تفسیر می‌کند. از طرفی اگر در خواب به فردی اجازه ندهید که شما را ببوسد؛ احتمالا به هدف خود در واقعیت نخواهید رسید. او همچنین بوسیدن لب ها را به صورت حسادت و نظر تنگی معنی می‌کند.

🔸دانیال نبی | تعبیر خواب بوسیدن

دانیال نبی تعبیر خواب بوسیدن یک فرد دیگر را دشمنی می‌داند که دروغگو حیله گر بوده که در پشت سر شما دسیسه چینی می‌کند. در واقع این خواب را می‌توان به عنوان هشداری دانست که باید مراقب اطرافیان بود.

🔸لیلا برایت

به اعتقاد لیلا برایت تعبیر خوابیدن بوسیدن به این صورت است که فرد باید مراقب اطرافیان خود بوده چرا که احتمالا آنان قصد فریب دادن او را دارند. از طرفی بوسیدن در خواب بیانگر رسیدن مصیبت و ناراحتی در آینده نزدیک است.

🔸مطیعی تهرانی | تعبیر خواب بوسیدن

مطیعی تهرانی نیز نظری مشابه با لیلا برایت دارد. چرا که او معتقد است تعبیر خواب بوسیدن ، خیانت و نیرنگ است. بدین صورت که اگر خودتان را ببوسید؛ فردی که خیانت می‌کند شما هستید و اگر دیگری را ببوسید؛ مورد خیانت قرار خواهید گرفت. همچنین از نظر او بوسیدن فرد مرده ای در خواب به معنی داشتن دین و بدهکاری به اوست.

تعبیر خواب بوسیدن در روانشناسی

از نظر روانشناسی نیز تعبیر خواب بوسیدن در بیشتر موارد نشان دهنده ابزاری برای شناخت و آگاهی و همچنین میل عاطفی و غریزی نسبت به موضوعی مشخص است. گرچه تعبیر رویا به طور کلی می‌تواند مسائل زیادی را از ناخودآگاه به ما نشان دهد. در روانکاوی از این روش بسیار استفاده شده و به فرد برای درمان و یا تغییر رفتار کمک می‌کنند. همچنین روانشناسان زیادی در مورد خواب های مختلف از جمله بوسیدن نظریاتی ارائه داده اند.

🔹یونگ

یونگ تعبیر خواب بوسیدن را مانند هدف اینکار در واقعیت می‌داند که به معنی محبت، عشق، آرامش خاطر و یا سازگاری و هماهنگی است. به نظر او اگر فرد غریبه ای شما را در خواب بوسید؛ بدین معنا است که شما نیاز دارید تا خود را بیشتر و بهتر بشناسید.

🔹آنلی بیتون

از نظر آنلی بیتون نیز بوسیدن مادر در خواب در واقعیت به موفقیت ها  نتایج مثبتی منجر خواهد شد. اما بوسیدن نامزد در خواب بیانگر روابط اشتباه و یا حتی نامشروع است. بوسیدن دشمن در خواب نیز احتمالا به صلح و دوستی با فردی که سالها با او اختلاف داشته اید؛ منجر خواهد شد.

🔹لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو بوسیده شدن توسط دیگران را به فاصله و جدایی از او در واقعیت تعبیر می‌کند. از طرفی تعبیر خواب بوسیدن از نظر او، عشق و احساسات دو طرفه نیز هست.

کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بوسه در کتاب سرزمین رویاها نیز به شکل های مختلفی مطرح می‌شود. برای مثال بوسیدن کسی یا چیزی احتمالا به یک غم بزرگ و یا مصیبت در واقعیت منجر خواهد شد. از طرفی بوسیدن اعضای خانواده در خواب مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر تعبیر خوبی دارد. در این کتاب بوسیدن چهره فردی به معنای پیروزی در کسب و کار نیز هست.

تعبیر خواب بوسیدن در شرایط مختلف

تعبیر خواب بوسیدن در شرایط مختلف

در مورد تعبیر خواب بوسیدن باید برخی از جزئیات را نیز در نظر داشت. برخی از این شرایط موثر بر تعبیر خواب شامل موارد زیر می‌شوند.

بوسیدن غریبه: بوسیدن غریبه در خواب به معنی تمایل برای شناخت بیشتر خود است.

بوسیدن اجباری: بوسیده شدن به صورت اجباری به معنی تحمیل نظرات و ایده ها در واقعیت است.

قصد بوسیدن: تلاش برای بوسیدن دیگری به معنی قصد برای برقراری رابطه با اوست در صورتی که از احساسش مطمئن نیست.

بوسیدن هم جنس: بوسیدن خود در خواب و یا هم جنس به معنی تایید و قبول داشتن خود است.

بوسیدن‌افراد معروف: این خواب نشان دهنده انگیزه کافی برای انجام کاری است.

بوسیدن همراه با خون: بوسه خونین نیز بیانگر شور و هیجان شما نسبت به موضوعی است که باید خود را وقف آن نمایید.

بوسه گونه: همچنین بوسیدن گونه دیگران در خواب به معنی ستایش، حسن نیت و همچنین دوستی و احترام نسبت به آن فرد است.

سخن پایانی

تعبیر خواب بوسیدن در بیشتر موارد خوب و نیک بوده و جای نگرانی ندارد. اما بازهم بهتر است افراد جزئیات بیشتری را در نظر بگیرند. همچنین از روی معنای سطحی آن تصمیم گیری نکرده و بر این مبنا کاری را انجام ندهند. اگر این خواب به صورت مکرر تکرار شده و منجر به اختلالی در زندگی شما شد؛ بهتر است با کمک روانشناس منشا آن را پیدا کرده و در این مورد اقداماتی انجام دهید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تعبیر خواب می توانید با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی آواژه از طریق شماره 02191002360 و یا از طریق تلفن های ثابت منزل با شماره 9099070354 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره