Browsing Tag

پدر

والدین وابسته | وابستگی والدین به فرزندان در بزرگسالی

والدین وابسته چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ آیا تابه‌حال به جواب این سؤال فکر کرده‌اید؟ این گروه از پدر و مادرها مشکلات بسیاری را در زندگی خود و فرزندانشان ایجاد می‌کنند. ازدست‌دادن سلامت روان و همین‌طور ناتوانی در توجه به جنبه‌های…

اعتیاد پدر و مادر

اعتیاد پدر و مادر یکی از آفاتی است که زندگی فرزندان آن‌ها را به نابودی می‌کشاند و انواع پیامدهای جسمی و روحی را به دنبال دارد. والدین به عنوان کلیدی‌ترین افراد بنیان خانواده نقش اساسی بر زندگی فرزندانشان دارد و در شرایطی که یکی یا هر دوی