Browsing Tag

خانواده

نقش خانواده در ازدواج

نقش خانواده در ازدواج انکار نشدنی است. شما هر چقدر هم که مستقل باشید باز هم تحت تاثیر خانواده تان هستید. این تاثیرات از کودکی در شما نهادینه شده است و الزاما مربوط به زمان حال نمی‌باشد. بنابراین برای گزینش همسر خود باید به خانواده او نیز

روش های جلب اعتماد خانواده پس از ترک اعتیاد

روش های جلب اعتماد خانواده پس از ترک اعتیاد جلب اعتماد خانواده پس از ترک اعتیاد چگونه ممکن می‌شود؟ یکی از بزرگترین مشکلات معتادان و خانواده‌های آن‌ها، دیوار بی اعتمادی‌ایست که بین آن‌ها شکل گرفته است. در ببسیاری از مواقع این بی‌اعتمادی…

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده از جمله خدماتی است که در هر جامعه‌ای برای حفظ بنیان خانواده باید ارائه شود. در واقع متخصصان، خانواده را یک سیستم می‌دانند که نقش زن و مرد برای تداوم آن بسیار حائز اهمیت است. خدمات خانواده درمانی به شما کمک می‌کند تا مسائل ریز…

نقش خانواده در ترک اعتیاد

نقش خانواده در ترک اعتیاد یکی از مهمترین عوامل برای درمان این بیماری است. خانواده رکن اصلی هر جامعه است که همواره به عنوان نقش حمایتی که برای اعضای خود دارد مورد توجه می باشد. یکی از جاهایی که هر کسی بیش از پیش نیاز به حمایت خانواده خود…

تاثیر اعتیاد بر خانواده

تاثیر اعتیاد بر خانواده و جامعه تاثیری بسیار مخرب است. فدر معتاد به مرور زمان اهمیتی برای خانواده خود قائل نمی شود و تنها به فکر برطرف کردم احساس خماری خود است. در این زمان اکثر اعضای خانواده به تدریج تلاش می کنند تا اصل موضوع اعتیاد را…