Browsing Tag

اعتیاد به چند ماده

عوارض مصرف همزمان تریاک و گل بر بدن

مصرف همزمان تریاک و گل به عنوان یکی از حالت‌های چند مصرفی مواد مخدر در سال‌های اخیر گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و علل آن تا حد زیادی به همه گیر شدن مصرف ماده مخدر گل و شایعاتی است که در زمینه عدم اعتیاد به این ماده و لذت استفاده از…

اعتیاد به چند ماده

اعتیاد به چند ماده مخدر به چه شرایطی گفته می‌شود و با چه خطراتی همراه است؟ اعتیاد به چند ماده مخدر به این معناست که فرد در یک زمان مشخص بیش از یک ماده را مصرف می‌کند و یا به طور متناوب از مواد مخدر مختلفی استفاده می‌کند. این حالت که در…