Browsing Tag

خشم

کنترل خشم در زندگی | راه های کنترل خشم چیست

کنترل خشم در زندگی از جمله مهارت هایی است که باید آن را تمرین کنیم. خشم هیجانی است که همه ما با آن مواجه می‌شویم. اگرچه میزان عصبانیت ما باتوجه‌به سبک شخصیتی و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار متفاوت از دیگران است، بااین‌حال هیچ‌کس…