Browsing Tag

اعتیاد همزمان به چند ماده

اعتیاد به چند ماده

اعتیاد به چند ماده مخدر به چه شرایطی گفته می‌شود و با چه خطراتی همراه است؟ اعتیاد به چند ماده مخدر به این معناست که فرد در یک زمان مشخص بیش از یک ماده را مصرف می‌کند و یا به طور متناوب از مواد مخدر مختلفی استفاده می‌کند. این حالت که در…