Browsing Tag

مشاوره ترک اعتیاد

ترک اعتیاد

تصمیم گیری برای ترک اعتیاد برای کسی که درگیر این مشکل شده تصمیمی سخت و در عین حال حیاتی است. بسیاری از این افراد با وجود تمام مشکلات حاضرند به مصرف خود ادامه دهند اما به ترک فکر نکنند. یکی از علل این موضوع تجربه علائم ناخوشایندی است که در…

ترک اعتیاد به مواد محرک

ترک اعتیاد به مواد محرک نسبت به ترک مواد مخدر سنتی نظیر تریاک و شیره، تفاوت‌های به خصوصی دارد. در اعتیاد به مواد محرک بیشتر بر فرایندهای روان شناختی تأکید می‌شود و دریافت خدمات روان درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه این مواد بیش از…