Browsing Tag

دوستان

تاثیر دوستان در اعتیاد

تاثیر دوستان در اعتیاد فرد چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. از نظر علمی فشار ناشی از دوستان و همسنان در دوران نوجوانی تاثیر زیادی در گرایشات فرد به چیزهای مختلف از جمله مواد را دارد. با گذشت سن هر چقدر شخصیت فرد بیشتر شکل می گیرد این تاثیر…