Browsing Tag

ترک کوکائین

ترک اعتیاد به مواد محرک

ترک اعتیاد به مواد محرک نسبت به ترک مواد مخدر سنتی نظیر تریاک و شیره، تفاوت‌های به خصوصی دارد. در اعتیاد به مواد محرک بیشتر بر فرایندهای روان شناختی تأکید می‌شود و دریافت خدمات روان درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه این مواد بیش از…