Browsing Tag

مخدر

ماده مخدر سورچه | طریقه مصرف و ترک سورچه

ماده مخدر سورچه یا سورچی، ماده مخدر جدیدی است که از هروئین و مشتقات آن ساخته شده است. این ماده مخدر به صورت صنعتی و به طریق دود، استنشاق و تزریق مصرف می‌شود. ماده مخدر  سورچه با توجه به تغییراتی که در آن بوجود آمده است، از مورفین بیشتری…