Browsing Tag

توهم زا

ترک اعتیاد به مواد توهم زا

ترک اعتیاد به مواد توهم زا را می‌توان یکی از سخت‌ترین انواع ترک اعتیاد دانست چراکه این مواد تأثیر بسیاری بر فرایندهای مغزی و ادراک فرد می‌گذارند. به همین خاطر استفاده از جلسات مشاوره و بازپروری در فرایند ترک اعتیاد به مواد توهم زا ضروری به…